ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΟΓΧΗ: ΕΘΝΙΚΟΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΟΓΧΗ: ΕΘΝΙΚΟΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ

September 27, 2020 0 By anaktisiadmin

Ὅταν διάβασα γιὰ πρώτη φορὰ τὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου, πρὸ ἐκδόσεως, μοῦ δημιουργήθηκαν ἀνάμεικτα συναισθήματα ἐνθουσιασμοῦ καὶ προβληματισμοῦ. Ἕνα ἦταν τὸ σίγουρο: ὅτι ἀνυπομονοῦσα νὰ διαβάσω καὶ τὸ ὑπόλοιπο κείμενο γιὰ νὰ ξετυλίξω τὸ κουβάρι τῆς σκέψης τοῦ συγγραφέα, καθὼς προαισθανόμουν ὅτι θὰ ἦταν ἄκρως ἐνδιαφέρουσα ἡ νοηματικὴ διαδρομὴ ποὺ θὰ ἀκολουθοῦσε.

Πράγματι, ὅσο διάβαζα, τόσο περισσότερο ἐπιβεβαιωνόταν τὸ προαίσθημα ὅτι βρίσκομαι μπροστὰ σὲ μία καινοτόμα σκέψη, πέραν τῶν στεγανῶν ποὺ ἔχουν δημιουργηθεῖ στὸν σύγχρονο Ἑλληνικὸ Ἐθνικισμό. Ἕναν Ἐθνικισμὸ ὁ ὁποῖος, ὡς πολιτικὴ ἔκφραση, βρίσκεται ἐδῶ καὶ δεκαετίες σὲ ἕνα δημιουργικὸ τέλμα (ὅσο καὶ ἂν κάποιοι ἀρνοῦνται νὰ τὸ δοῦν) ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἱκανότητά του νὰ παρουσιάσει ρεαλιστικὲς καί, κυρίως, προσαρμοσμένες στὸ σήμερα προτάσεις γιὰ τὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς πατρίδος μας. Οὐτοπικὲς προτάσεις ἢ ρομαντικὲς προσδοκίες δὲν ἀποτελοῦν σοβαρὴ πολιτικὴ παρέμβαση στὴν κοινωνία τοῦ σήμερα. Οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ προγράμματα κομμάτων τοῦ “χώρου”, ποὺ προτάσσουν βαρύγδουπα τσιτάτα, ἐντελῶς παρωχημένα καὶ ἄκρως οὐτοπικά, δὲν μποροῦν νὰ δώσουν λύση, παρὰ μόνο μιὰ ἀέναη διαιώνιση τοῦ πολιτικοῦ κενοῦ τῆς σύγχρονης ἔκφρασης τῶν Ἐθνικιστικῶν προτάσεων.

δείτε περισσότερα και παραγγείλτε το βιβλίο από το e-shop της Λόγχης

Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ μεγάλη καινοτομία ποὺ δημιούργησε αὐτὸς ὁ νέος συγγραφέας, μὲ τὸν Ἐθνικοκαπιταλισμό, ἔχοντας, πνευματικά, καταφέρει νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὴν πεπατημένη πολιτικὴ ὁδὸ στὴν ὁποία τόσα χρόνια πορευόμασθε οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς, δίνει λύσεις καὶ κάνει προτάσεις γιὰ τὴν ἰδανικὴ Ἐθνικὴ Πολιτεία τοῦ μέλλοντος μὲ ἀφοπλιστικὸ ρεαλισμό. Μελετητὴς καὶ γνώστης ἱστορικῶν ἀλλὰ καὶ παγκοσμίων πολιτικῶν-οἰκονομικῶν συστημάτων λειτουργίας-διακυβέρνησης μίας πολιτείας-κράτους, συνθέτει μία Ἐθνικὴ Πολιτεία, προσαρμοσμένη στὸ σήμερα, χωρὶς νὰ ὡραιοποιεῖ καταστάσεις, χωρὶς νὰ χαϊδεύει τὰ αὐτιὰ τοῦ ἀναγνώστη. Μία ἀμιγῶς τεχνοκρατικὴ θεώρηση τῶν πραγμάτων, ἀποκρυσταλλωμένη, καθαρὴ καὶ βασισμένη στὶς ἀρχὲς τῆς Φυλῆς ποὺ δόθηκαν ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους μας Προγόνους.

Δὲν ζήτησα νὰ γράψω ἕναν πρόλογο γιὰ τὸ βιβλίο ἐπειδὴ γνωρίζω ἢ εἶμαι φίλος μὲ τὸν συγγραφέα καὶ θὰ ἤθελα νὰ τοῦ πλέξω τὸ ἐγκώμιο, ὅπως συνηθίζεται. Δὲν τὸν ἔχω συναντήσει καὶ πιθανότατα νὰ μὴν συναντηθοῦμε καὶ ποτέ, ἀλλὰ διαβάζοντας τὸ πόνημά του, ἔνοιωσα αὐτομάτως τὴν ἀνάγκη νὰ μοιρασθῶ αὐτὲς τὶς σκέψεις, ἀλλὰ καὶ τὴ χαρὰ ποὺ ἐπιτέλους αἰσθάνθηκα, βλέποντας σὲ ἕναν ΣυνΑγωνιστὴ νὰ φέρνει κάτι νέο, κάτι πρωτότυπο, κάτι ρεαλιστικό. Κυρίως, ὅμως, αἰσθάνθηκα ὑπερήφανος καὶ αἰσιόδοξος, διαβάζοντας τὰ γραφόμενά του, γιατὶ μοῦ ἔδειξε πὼς ὑπάρχει ἐλπίδα γιὰ τὸν Ἐθνικισμὸ καὶ τὴν πολιτική του ἔκφραση στὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον.

Ὁ ἀναγνώστης δύσκολα θὰ συμφωνήσει ἀπόλυτα μὲ τὸ σύνολο τῶν προτάσεων τοῦ συγγραφέα, ἀλλὰ τὸ μόνο βέβαιον εἶναι πὼς θὰ συνειδητοποιήσει, ἀπὸ τὶς πρῶτες κιόλας γραμμές, πὼς κάτι νέο καὶ ῥιζοσπαστικὸ δημιούργησε καὶ ἀξίζει νὰ ἀποτελέσει τὴ βάση, τοὐλάχιστον, γιὰ ἕναν μεταπολιτικὸ διάλογο-προβληματισμό.

Αἱρετικό, ὠμό, καινοτόμο ἀλλὰ κυρίως ῥιζοσπαστικό, ἦταν μερικὲς ἀπὸ τὶς σκέψεις μου κατὰ τὴν ἀνάγνωση τῶν πρώτων γραμμῶν τοῦ βιβλίου, οἱ ὁποῖες καὶ ἐπιβεβαιωνόντουσαν μέχρι τὸ τέλος. Σὰν ἀναγνώστης πρέπει νὰ εἶσαι προετοιμασμένος γιὰ τὰ συνεχόμενα ῥαπίσματα ἀποκρυσταλλωμένης ἀλήθειας.

Καλὴ ἀνάγνωση
Εὐριπίδης Ρηγόπουλος