Το πρόβλημα της ψηφιακής/ηλεκτρονικής ταυτότητας και του «ψηφιακού πορτοφολιού»

Νομίζουμε ότι το πρόβλημα της ψηφιακής/ηλεκτρονικής ταυτότητας και του "ψηφιακού πορτοφολιού" θα περιορίζεται μόνο στην προσωποποιημένη παρακολούθηση του τι ψωνίζουμε ή του πού βρισκόμαστε; Αμ...