Ο Άγιος Ανδρέας και ο Αμερικανικός Νότος

Μεγάλη εορτή για τον Χριστιανισμό σήμερα, του Αγίου Ανδρέα που κήρυξε τον Χριστιανισμό στην, τότε Νότια Σκυθία, την σημερινή Ρωσία, ως εκ τούτου ο Σταυρός του κοσμεί την σημαία του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας.
Όμως ο Σταυρός του χρησιμοποιείται ως έμβλημα για πολλές σημαίες, όπως αυτήτου Ηνωμένου Βασιλείου και την σημαία της ανεξάρτητης Σκωτίας.
Είναι όμως το έμβλημα στην σημαία της Συνομοσπονδίας του Αμερικανικού Νότου στον αμερικανικό εμφύλιο. Σημαία που ακόμη και σήμερα διατηρείται στις Πολιτείες του Νότου των ΗΠΑ παρά τις αντιξοότητες, απαγορεύσεις και τον πόλεμο που δέχεται.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *