ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΦΙΛΙΣΤΑΙΩΝ

Από τα τέλη του προ-προηγούμενου αιώνα, του 19ου, ένα από τα πολλά αινίγματα της Ιστορίας που απασχολούν την επιστημονική κοινότητα είναι και η προέλευση και καταγωγή των Φιλισταίων. Οι Φιλισταίοι ήταν ένας πολεμικός λαός που κατοικούσε στην Μέση Ανατολή, πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι αποτελούν μέρος των «Λαών της Θάλασσας», της πολεμικής ομάδας που […]