ΕΥΡΩΠΗ ΞΕΣΗΚΩΣΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΜΟΙΡΑΙΟ

Τα κινήματα της μεγάλης επανάστασης ξυπνούν το εθνικό αίσθημα των λαών. Ο δέκατος ένατος αιώνας είναι ο αιώνας των εθνικοτήτων Από το 1789 έως το 1945 το πρόβλημα της ταυτότητας ρυθμίζεται στο αναγωγικό πλαίσιο των εθνών.Χωρίς αυτό εξαφανίζεται η ιδέα της αυτοκρατορίας όπως η γαλλική αυτοκρατορία, η αυτοκρατορία της Αυστροουγγαρίας, η Ρωσική αυτοκρατορία. Η καταστροφή […]