ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΕΣΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΙΑ ΔΟΜΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

Είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν τα κατάλληλα λεκτικά σχήματα, για να περιγραφεί διεξοδικά και να παρουσιαστεί επαρκώς κάτι που είναι δυναμικό και έμφορτο ενέργειας. Κάτι...