ΜΙΑ ΓΕΝΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΕΙ

Ο θάνατος είναι μια καθορισμένη αυστηρώς διαδικασία της φύσης αλλά και της μοίρας των βροτών* (κατά τον Όμηρο) ανθρώπων. Η φύση έχει διατάξει όλοι κάποτε να αποχωρήσουμε. Η μοίρα-πιο σκληρή κι’ από την φύση δυστυχώς-καθορίζει τον ακριβή χρόνο της εξόδου μας από την ζωή. Οι Εθνικιστές εμπνεόμενοι από μία σοβαρή κοσμοθεωρία δεν αρνούνται ότι κάποτε […]