Η «Χριστουγεννιάτικη ιστορία» υπό το πνεύμα της παρακμής της σημερινής εποχής!

Η “Χριστουγεννιάτικη ιστορία”, η αξέχαστη ιστορία του Charles Dickens, είναι ένα κλασικό αιώνιο της λογοτεχνίας, μια προτροπή για αλλαγή του τρόπου ζωής, μια σκληρή κριτική...

No More Posts