Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΣΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ ΤΟΜΑΖΟ ΜΑΡΙΝΕΤΤΙ

Αγαπητέ ποιητή,Συμπαθησέ με που κάπως αργά αποκρίνομαι στο φιλικό στάλσιμο του βροντερού σου διαλαλημού. Μα δεν είναι αργά και πάντα καιρός υπάρχει σα μιλεί κανείς...