Αυτή είναι η Τωρινή Ελλάς, Καταχρεωκοπημένη Πνευματικώς από τήν πρώτην της ημέραν. Καταχρεωκοπημένη Πραγματικώς. Μέ Κράτος γνήσιον, ληστρικότατον, Τσουλήν. Στρυφογυρίζουσα άδιεξοδως εις τά ίδια καμώματα καί τά ίδια ψεύματα, τών πρώτων ημερών τής Ελευθερίας της, τά οποία εβαρύνθησαν καί οι πέτρες, αδυνατούσα νά σταθή εις τά πόδια της, αδυνατούσα νά δημιουργήση τό παραμικρόν Εθνικόν, ναρκώνουσα καί καταπνίγουσα τήν Τιτάνειον δύναμιν τού Ελληνικού Ατόμου, καταδολοφονούσα καί καταατιμάζουσα, καθ᾿ όλα τά σημεία τού Ελληνισμού, επί ένα ήδη αιώνα, μέ τούς Προξένους της, καταληστεύουσα αυτόν, δένουσα τά χέρια του καί κρατούσα σφικτά αυτόν, εις τά πανταχόθεν ραπίσματα χάριν της, ενώ Αυτή στουπί εις τό Βουλευτικόν της μεθύσι, κυλιέται εις τό Παραδείσειον περιβόλι της, κατατρωγομένη από τήν εσωτάτην της λέπραν, τήν Αμάθειαν, τήν Ανηθικότητα καί τόν χυδαιότατον Εγωϊσμόν, θεόστραβη πρό τού Έργου τό οποίον ανέλαβε νά εκτελέση, αναίσθητος πρό τών κακών καί τών χαμών, πού προξενεί εις τήν φυλήν καί εις εαυτήν, μέ πρόσωπον φουσκολωβιασμένον καί εγκέφαλον παράλυτον, ολόκληρον καρκίνον, μεταδίδοντα σπασμωδικάς, τρελλάς κινήσεις εις τό Σώμα τού Ελληνισμού. Αυτή είναι η Τωρινή Ελλάς.

Η Ελλάς τών Κλεφτών-Ηρώων. Τών Κλεφτών Κουτσούρων• Καί η Ελλάς τών Παιδιών αυτών -αντί υψηλών Αριστοκρατών φορτωμένων μέ τήν Πατρικήν Δόξαν τού Πυρός καί τήν ιδίαν Δόξαν Πνεύματος καί Ευγενείας- Τραμπουκογαλάντιδων καί τέλος τών απογόνων αυτών καί τών διαδόχων τών Συστημάτων των, Κλεφτών τού 97, Κλεφτών Εκφυλισμένων, Κλεφτών Ανηθίκων, Κλεφτών Γραμματοστραβών καί Γραμματολεπρών, Κλεφτών ΜΠΟΥΦΩΝ καί τρισχειρότερον καί συνολικότερον, όλων, η ΕΛΛΑΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ.
Αυτή, αμυδρώς, είναι η Τωρινή Σας Ελλάς. Καί θά ήτο ανεξήγητον θαύμα, πώς είναι δυνατόν νά υπάρχη τό τερατώδες αυτό κατασκεύασμα, εάν δέν τό εστήριζεν η Ιερά Συμμαχία τών Μεγάλων Κροκοδείλων, η υποκύψασα εις τήν ηθικήν πίεσιν τών Λαών καί αναγκασθείσα νά κυρώση τήν Ελευθερίαν καί δημιουργήση Έθνος Ανεξάρτητον -αλλά φαινομενικώς, αλλά δέσασα τούς πάντας καί τά πάντα χειροπόδαρα ανέκαθεν, αλλ᾿ εξωθούσα Αυτό εις όλους τούς κρημνούς καί τούς ατιμασμούς- εάν δέν είχε συμφέρον μέγιστον νά τό διατηρή, όπως ήτο τόν αιώνα αυτόν, όπως είναι τώρα καί χειρότερον ακόμη, διά νά κατακομματιάζη καί διαρπάζη Αυτή τόν Ελληνισμόν ανέτως, δημιουργούσα καί εξωθούσα Βλάχους καί Βουλγάρους, λαούς βλάκας, λυσσώντας καθ᾿ ημών, τών φυσικών των Ευεργετών καί Προστατών, φουσκώνοντας σάν Ινδιάνους, καί σάν Ινδιάνους βλάκας, αδυνατούντας νά εννοήσουν, ότι παχύνονται μάταια τρώγοντες ημάς, διά νά χρησιμεύσουν μίαν ημέραν διά τήν Πασχαλινήν Βότκα τού Μουζίκου καί τά Χριστούγεννα τού φράγκου.
Καί ακόμη θά ήτο θαύμα, πώς υφίσταται τοιούτον κατασκεύασμα, εάν δέν τό εκράτει, κυριώτερον ακόμη, η κολοσσαία Δύναμις τού Ελληνισμού, η πραγματική Αυτή Δύναμις καί τό Γόητρον τής Αρχαίας μας Ελλάδος, Γόητρον ισχυρότερον τού Γοήτρου τών Θεών, δύο δυνάμεις τρισμέγισται, ανυπολόγιστοι, τάς οποίας ανηθίκως καί χυδαιότατα εκμεταλλεύεται η Τωρινή, χωρίς κάν νά τάς εννοή καί αι οποίαι κρατούν αβύθιστον τό Ληστρικόν αυτό ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟΝ.

Καί διέξοδος; Μία καί μόνη. Ένα καλό πρωΐ, ώ Τωρινοί Αόμματοι Βλάκες, θά ευρεθήτε επαναστατημένοι, χωρίς νά γνωρίζετε τό πώς καί τό τί καί τό διατί, χωρίς νά ξεύρετε τί θέλετε καί τί γυρεύετε καί πού πηγαίνετε. Καί τήν Επανάστασιν αυτήν τήν αισθάνεσθε, τήν επικαλείσθε, τήν ποθείτε, αρχίσατε πρό καιρού νά τήν λέγετε, νά τήν γράφετε, νά τήν συνηθίζετε, νά τήν περιμένετε ως μόνην Σας Σωτηρίαν: διά νά Σάς γλυτώση από τούς ανηθίκους λαβυρίνθους καί από τους τραγελάφους -διά νά Σάς γλυτώση από τόν Εαυτόν Σας. Καί η Επανάστασις αυτή, όπως καί οιαδήποτε άλλη μεταβολή, μέ τά μυαλά πού έχετε καί μέ τούς ανθρώπους πού βάζετε εις τόν σβέρκον Σας, θά Σάς εξαπατήση καί θά Σάς βυθίση χειρότερα, εις χειροτέρους τραγελάφους καί σκότη, θά Σάς αποτελειώση, υποσχομένη νά Σάς διορθώση -όπως η κάθε μεταβολή πού εκάματε,- καί θά Σάς αποκοιμίση, διά νά πεταχθήτε μετά λίγα έτη ορθοί, από τόν Νέον Σας Ύπνον… καί ιδήτε τέλος μέ πεταγμένα μάτια εμπρός Σας, τον Πραγματικόν… ΧΑΡΟΝ.

«Περικλής Γιαννόπουλος, Νέον Πνεύμα»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *